Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI

Zasady

Stowarzyszenie w swoich działaniach kieruje się zasadami:

 

1. Humanitaryzmu

– działalność jest ukierunkowana na podjęcie każdego wysiłku w celu zapobiegania lub minimalizowania cierpienia ludzkiego spowodowanego nagłymi zdarzeniami, klęskami lub katastrofami, czyniąc co możliwe w celu ochrony ludzkiego życia.

 

2. Bezstronności

– działalność jest ukierunkowana na niesienie pomocy każdej osobie niezależnie od wyznania, poglądów politycznych, narodowości, pochodzenia etnicznego lub pozycji społecznej.

 

3. Neutralności

– stowarzyszenie nie angażuje się w ruchy polityczne lub o charakterze natury religijnej, etnicznej czy ideologicznej.

 

4. Charytatywności

– stowarzyszenie niesie pomoc osobom potrzebującym nie kierując się chęcią osiągnięcia korzyści finansowych.

 

Każdy może pomagać. To proste. Wspierając FENI finansowo to Ty działasz na rzecz potrzebujących.

Przekaż nam darowiznę bezpośrednio na konto:

56 1240 5598 1111 0010 8791 3915

lub

Przekaż 1,5% podatku wpisując w swój PIT nasz KRS 0000807057

Nasze działania wsparli:


Współpracujemy z :

2020 © Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI  |  Opracowanie strony JPM OLSZTYN

kontakt |  polityka bezpieczeństwamapa strony