Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI

Władze Stowarzyszenia

W Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej FENI obowiązuje prawny trójpodział władzy.

 

Walne Zebranie Członków

Jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia, posiada władzę uchwałodawczą, ustala strategie działalności organizacji i zasady pracy Stowarzyszenia.

 


 

Zarząd Stowarzyszenia

Kieruje działaniami Stowarzyszenia, posiada władzę wykonawczą. Zarząd II kadencji składa się z 4 członków.

Prezes Stowarzyszenia

BEATA RAFALSKA


 

 

Zastępca Prezesa Stowarzyszenia

ADRIAN RAFALSKI

       
 

Logistyk Stowarzyszenia

JACEK PIETRASIUK

 

Członek Zarządu

ROKSANA SOSNOWSKA

 


 

Komisja Rewizyjna

Sprawuje funkcje kontrolne w Stowarzyszeniu. Zgodnie ze Statutem do kompetencji należy również rozstrzyganie kwestii spornych - pełni funkcję Sądu Organizacyjnego.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej : Agata Kudła

Członek Komisji : Piotr Kościński

Członek Komisji : Agata Browarek

 

Każdy może pomagać. To proste. Wspierając FENI finansowo to Ty działasz na rzecz potrzebujących.

Przekaż nam darowiznę bezpośrednio na konto:

56 1240 5598 1111 0010 8791 3915

lub

Przekaż 1,5% podatku wpisując w swój PIT nasz KRS 0000807057

Nasze działania wsparli:


Współpracujemy z :

2020 © Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI  |  Opracowanie strony JPM OLSZTYN

kontakt |  polityka bezpieczeństwamapa strony