Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI

z FENI jesteś bezpieczny

Tytuł zadania : Z FENI jesteś bezpieczny na wakacjach!

Istotą projektu jest nauka pierwszej pomocy oraz profilaktyka zdrowia. Chcemy zrealizować : punkty edukacyjne z pierwszej pomocy (nauka) oraz profilaktyki zdrowia (pomiar parametrów życia). Jednocześnie poprzez realizację pokazów (w tym z OSP) chcemy uświadamiać szczególnie młodym osobom zagrożenia jakie mogą spotkać na wakacjach. Dodatkowo chcemy objąć opieką medyczną ważne, lokalne wydarzenia oraz przeprowadzić pozoracje doszkalające dla strażaków OSP (symulowanie urazów oraz udzielenie KPP).


Wartość zadania : 40 900,00 zł

Zadanie współfinansowane z funduszu prewencyjnego PZU : Pomoc To Moc

Wartość i udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania : 18 000,00 zł

Najważniejsze wydarzenie w ramach realizacji zadania publicznego:

Zostaną zrealizowane działania :
- szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
W ramach projektu będą realizowane punkty edukacyjne i szkolenia dla lokalnych społeczności. Planuje się też pokazy ratownictwa na żywo z udziałem publiczności. Z wykorzystaniem sprzętu medycznego będą realizowane ćwiczenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
- zakup sprzętu ratunkowego i szkoleniowego (apteczki, torby medyczne, defibrylatory itp.).
Realizacja zabezpieczenia medycznego wydarzeń publicznych (nie komercyjnych) wymaga wyposażenia w sprzęt ratowniczy.
- badania profilaktyczne, kontrola zdrowotna
W czasie festynów obok punktów edukacyjnych będą punkty kontroli zdrowia : pomiar ciśnienia, cukru, oksydacji (po covid19) wraz z instruktarzem jak prowadzić samokontrolę zdrowia..

Każdy może pomagać. To proste. Wspierając FENI finansowo to Ty działasz na rzecz potrzebujących.

Przekaż nam darowiznę bezpośrednio na konto:

56 1240 5598 1111 0010 8791 3915

lub

Przekaż 1,5% podatku wpisując w swój PIT nasz KRS 0000807057

Nasze działania wsparli:


Współpracujemy z :

2020 © Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI  |  Opracowanie strony JPM OLSZTYN

kontakt |  polityka bezpieczeństwamapa strony