Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI

Bezpieczne wakacje z PZU

Tytuł zadania : Bezpieczne Wakacje

Istotą projektu jest promocja bezpieczeństwa, pierwszej pomocy oraz profilaktyki zdrowia. Projekt jest skierowany głównie do dzieci i młodzieży. Liczymy, że aktywny udział wezmą osoby dorosłe i seniorzy. Planuje się realizację łącznie 9 punktów edukacyjnych. Część odbędzie się w czasie dużych festynów, gdzie dodatkowo będziemy czuwać nad bezpieczeństwem uczestników pełniąc zabezpieczenie medyczne imprezy. Część o charakterze zajęć edukacyjnych odbędą się w placówkach szkolnych i opiekuńczych.


Wartość zadania : 24 773,80 zł

Zadanie współfinansowane z Fundacja PZU

Wartość i udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach : 15 575,00 zł

Termin realizacji zadania : 2019 rok.

Bezpośrednie cele projektu

1. Zwiększenie świadomości młodzieży na temat niebezpiecznych zachowań w okresie wakacyjnym oraz ich konsekwencji.
2. Zwiększenie znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy.
3. Zwiększenie świadomości u dzieci i młodzieży z zasad przebywania nad
wodą, korzystania z dróg.
4. Realne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podczas imprez w okresie wakacyjnym.
5. Uświadomienie młodzieży o różnych bezpiecznych i atrakcyjnych formach wypoczynku w wakacje.

Najważniejsze wydarzenie w ramach realizacji zadania publicznego:

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w dniu 30 października 2019 - pod tym chasłem odbyło się spotkanie i prezentacja organizacji wolontariackich działających na terenie Miasta Olsztyna. Wydarzenie polegało na promocji wolontariatu, przeprowadzeniu rekrutacji oraz, wraz z zaproszonymi innymi organizacjami z Olsztyna podjęciu dyskusji nad problemami z jakimi borykają się organizatorzy wolontariatu. 30 października w Planeta 11 odbyły się: punkt edukacyjno promocyjny pierwszej pomocy, pokazy ratownictwa Pomocy Humanitarnej FENI wraz z Grupą Poszukiwawczo - Ratowniczą OSP Klebark Wilki oraz dwa panele dyskusyjne. Do współpracy zaproszono Miejską Bibliotekę Publiczną Planeta 11, OSP Klebark Wielki oraz Bank Żywności i Szlachetną Paczkę z Olsztyna. Obecni na wydarzeniu byłą Monika Dąbrowska - organizatorka Biegu na 6 łap oraz przedstawiciel Uniwersytetu Dzieci z Olsztyna. Wydarzenie zostało objęte patronatem Planety 11 oraz Gazety Olsztyńskiej.

 

Każdy może pomagać. To proste. Wspierając FENI finansowo to Ty działasz na rzecz potrzebujących.

Przekaż nam darowiznę bezpośrednio na konto:

56 1240 5598 1111 0010 8791 3915

lub

Przekaż 1,5% podatku wpisując w swój PIT nasz KRS 0000807057

Nasze działania wsparli:


Współpracujemy z :

2020 © Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI  |  Opracowanie strony JPM OLSZTYN

kontakt |  polityka bezpieczeństwamapa strony